فرق دستگاه GPS تک فرکانس و دو فرکانس RTK چیست؟

قیمت جی پی اس سه فرکانسه

دقت هر دو حدود 1 سانتیمتر یا کمتر و یکی است ولی سرعت و اطمینان از نتایج متفاوت،

هردو می توانند مختصات UTM انتقال دهند ولی راندمان بسیار متفاوت است.

 در تک فرکانس حدود 20 دقیقه استقرار روی  نقطه ، معمولا همراه با سه پایه و سانتراژ نیاز

است که کار وقت گیر اولیه آن است، در جمع آوری و ذخیره انجام شده و بعداز آن در دفتر شب

یا روز بعد در نرم افزار محاسبات مختصات انجام می پذیرد که گاهی نیز بدلیل PDOP یا هندسه

نامناسب ماهواره یا تعداد ناکافی آن یا اطلاعات نا مناسب،به جواب مطلوب ممکن است نرسد

و کار نیاز به تکرار داشته باشد.

جی پی اس سه فرکانسه

در حالیکه در روش RTK دو یا سه فرکانس پس از راه اندازی، سرعت آنی است، بدین معنی که

در کنترلر همراه مختصات UTM بصورت شناور و لحظه ای در اختیار کاربر بوده و دقت آن نیز به صورت

لحظه ای دیده می شود. زمان برداشت در حد ثانیه بوده و در حرکت با توقفی کوتاه ظرف چند ثانیه

نقطه اندازه گیری و ذخیره می شود. صحت نتایج 100% و اطمینان از عدم وجود هر خطایی میسر

است. محاسبات بعدی نداشته و کاربر با اطمینان خاطر در زمین نتیجه را در اختیار دارد.

قیمت جی پی اس سه فرکانسه

Write a Reply or Comment

-- بارگیری کد امنیتی --