دسته: پهباد نقشه برداری

ژئو (Geo) چیست؟ ژئوماتیک (Geomatic)

پهباد نقشه برداری استورم ژئو (Geo) چیست؟ فرصت هایی در زمینه ژئوماتیک (Geomatic) «ژئوماتیک» یعنی چه؟ خب؟! باوجود این ممکن است با سیستم موقعیت ­یاب جهانی (GPS) و کاربرد آن در نظارت بر آتش­فشان­ ها، نقشه ­برداری از جنگل­ زدایی جهانی با تصاویر ماهواره­ ای و یا ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای الگودهی ویژگی­ [...]

فتوگرامتری با پهباد یا نقشه برداری با پهباد

پهباد نقشه برداری فتوگرامتری با پهباد یا نقشه برداری با پهباد فتوگرامتری یکی از شاخه‌های علم نقشه‌برداری یا ژئوماتیک است. مدتی است که از پرنده‌های بدون سرنشین (UAV) برای تهیه نقشه به روش فتوگرامتری استفاده می شود.تحت عناوین پهباد فتوگرامتری، نقشه برداری با پهباد و یا فتوگرامتری با پهباد می‌توان مطالبی را در محافل مختلف […]