تئودولیت یا (دوربین مهندسی، دوربین زاویه‌ سنج، طول‌یاب) یکی از تجهیزات نقشه برداری و ابزارهای مهندسی است.
تئودولیت برای اندازه ‌گیری زاویه‌های افقی و عمودی در شبکه‌های مثلث بندی‌شده به کار می‌رود که دارای دو نوع دیجیتال (توتال استیشن) و اپتیکی می‌باشد که تجربه نشان می‌دهد دوربین اپتیکی دارای دقت بیشتری است. دوربین دارای کاربردهای فراوان در رشته‌های مهندسی نقشه برداری، مهندسی عمران و مهندسی معماری است.

شرکت دلتا نمایندگی فروش تجهیزات نقشه برداری

دوربین  دارای کاربردهای فراوان در رشته‌های مهندسی نقشه برداری، مهندسی عمران و مهندسی معماری است.دوربین  دارای کاربردهای فراوان در رشته‌های مهندسی نقشه برداری، مهندسی عمران و مهندسی معماری است.

 

هیچ محصولی یافت نشد.